فال حافظ یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ / بر آفاق جهان سر بفرازم


مشهور است که امروز در خانه هر ایرانی یک دیوان حافظ پیدا می‌شود.

فال حافظ

فال گرفتن آثار ادبی و باورهای کهن ایرانیان است. خواندن غزل شاعرانی چون حافظ جزو فرهنگ غنی این مرز و بوم می شود. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این حال، اما در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده است.

غزل شماره ۳۳۴ دیوان حافظ

گر دست در سر زلفین تو بازم

چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم
زلف تو مرا عمر دراز است، ولی نیست
در دست سر مویی از آن عمر درازم
پروانه راحت بده‌ای شمع که امشب
از آتش دل پیش تو، چون شمع گدازم
آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی
مستان تو خواهم که گزارند نمازم.
چون نیست نماز من نمازی
در میکده زان کم سوز و گدازم
در مسجد و میخانه خیالت اگر آید
محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم
گر خلوت ما را شبی از رخ بفروزی.
چون صبح بر آفاق جهان سر بفرازم
محمود بود عاقبت کار در این راه
گر سر برود در سر سودای ایازم
حافظ غم دل با که بگویم که در این دور
جز جام نشاید که بود محرم رازم

تعبیر فال

برای رسیدن به مقاصد خود و دیگران را فدا کنید تا به هدف‌های برتری برسید. ریاو تزویر نمی باشد، یکرنگی راز موفقیت تان می باشد. همه نقشه های شما برای آینده محقق می شود که سودای طمع را کنار بگذارید و رازتان را فاش نکنید. عاقبت کارتان خیر است.