قانون سه درصد استخدامین از سوی دستگاه‌های اجرایی لرستان رعایت شود


به گزارش بحث، همایون عمودی زاده اظهار کرد: در توانمندسازی که یکی از برنامه های بهزیستی لرستان را دنبال می کنیم از طریق محیط های داخلی، مددجویان تحت پوشش را توانمندسازی کنیم.

وی اضافه کرد: رقمی که در استان ۱۷۰۰ نفر است، اما به ۲۸۰ نفر برسانیم تا از طریق کمک هزینه‌های توانمندسازی آنها انجام شود.

مدیرکل بهزیستی لرستان در ادامه در خصوص رعایت قانون سه درصد استخدام افراد در استان‌های اجرایی گفت: در این قانون به صراحت اشاره شده است که دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، می‌توانند سه درصد از استخدام‌های خود را به جامعه اختصاص دهندگان اختصاص دهند.

عمودی‌زاده بیان کرد: افراد باید در آزمون شرکت‌کننده‌ها و در مواردی که حدنصاب امتیاز لازم را کسب کنند و شرایط لازم را برای دستگاه‌های حق اجرایی آن‌ها در استفاده از آن‌ها داشته باشند.

وی افزود: از مسئولین دستگاههای اجرایی استان انتظار داریم که این قانون را رعایت کند چرا که ضمانت اجرا دارد.

مدیرکل بهستی لرستان بیان کرد: دستگاهی در استفاده از این ظرفیت استفاده از استان به عنوان مدعیان می‌تواند مطالبات را کند.

عمودی‌زاده اظهار کرد: برای مجوز استفاده از دستگاه‌های اجرایی استانی که بخواهیم پیگیری کنیم.

وی کرد: سال گذشته ۲۲ نفر در استخدامی‌های استان قانون سه درصد حق بیمه افراد در دستگاه‌های اجرایی لرستان به کار گرفته شدند.

منبع: ایسنا

منبع : قدس آنلاین

نویسنده: