ماسک های صورت DIY – خواه یا نه قطعا ارزش آن را دارد وقت شما را دارند؟

احتمالاً آن را در پینترست دیده اید. حتی بالقوه است خوب هر دو ۲ اصل العمل ماسک صورت DIY را کدام ممکن است تحت وب پیدا کرده اید امتحان کرده باشید. سفیده تخم مرغ ترکیب کردن شده همراه خود آب لیمو باعث کاهش منافذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکسی شدن منافذ و پوست تبدیل می شود. ماسک موز بر مقدمه موادی کدام ممکن است در منافذ و پوست زرد شخصی ، پوستی خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف را نوید می دهد.

اما خواه یا نه این ماسک ها واقعا برای منافذ و پوست شما مفید هستند؟ پاسخ مختصر به این ۹ است. به معنای واقعی کلمه هستند، برخی اجتناب کرده اند این چرخ دنده بالقوه است واقعاً به منافذ و پوست شما آسیب برساند. اما خطا نکنید، برخی اجتناب کرده اند چرخ دنده خالص می توانند تأثیر مرطوب کنندگی هر دو لایه برداری را در صورت استفاده دقیق داشته باشند، اما برای به کف دست حمل هر خوب اجتناب کرده اند ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده مغذی کدام ممکن است می خواهید منافذ و پوست شخصی را همراه خود آنها خورده شدن کنید، غذاهای درست اینطور نیستند. شما به این کف دست می یابید

علم پایین محصولات مراقبت اجتناب کرده اند منافذ و پوست

متخصصین منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه همراه خود شیمیدان های زیبایی همکاری نزدیک دارند. آنها زمان زیادی را صرف تجزیه و تحلیل با اشاره به چرخ دنده تشکیل دهنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرموله کردن محصولات می کنند به همان اندازه بتوانند بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش دست ترین محصولات را در اختیار خوردن کنندگان قرار دهند کدام ممکن است نتایج مختلفی را به منافذ و پوست شخص حاضر می دهد.

اگر مراقبت اجتناب کرده اند منافذ و پوست شما فقط درگیر شدن به یخچال را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع موادی کدام ممکن است در آن روز باید همراه خود ماسک مخلوط کردن شود، بود، چرا آن‌ها زمان زیادی را صرف بررسی این چرخ دنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع چگونگی حاضر این نتایج به منافذ و پوست می‌کنند؟

عناصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده تشکیل دهنده زیادی در مونتاژ خوب فرمول موجود است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه، استفاده اجتناب کرده اند خوب غذای درست روی صورت برای بدست آوردن به همین نتایج، اتفاق نخواهد افتاد.

منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک توسل به آن

با اشاره به منافذ و پوست شخصی نیز مربوط به سایر اعضای هیکل شخصی در نظر گرفته شده کنید. اگر غذای مفید می خورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی دارید کدام ممکن است چرخ دنده مغذی می خواست هیکل شخصی را اجتناب کرده اند آن وعده های غذایی اکتسابی کنید، باید آن را هضم کنید به همان اندازه چرخ دنده مغذی روی به جایی کدام ممکن است باید بروند منتقل شوند. با بیرون اینکه هیکل شما وعده های غذایی را تجزیه تنبل، هیچ راهی برای هیکل شما برای توسل به چرخ دنده مغذی حال در وعده های غذایی {وجود ندارد}.

همین امر با اشاره به منافذ و پوست شما نیز صدق می تنبل. شما نمی توانید خوب غذای درست (مطمئنا، حتی آب میوه هر دو نوع له شده) را روی منافذ و پوست قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داشته باشید کدام ممکن است چرخ دنده مغذی آن وعده های غذایی توسل به منافذ و پوست شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به مقیاس کدام ممکن است اجباری است استفاده شود. چرخ دنده مغذی خواستن به راهی برای توسل به منافذ و پوست دارند.

این کاری است کدام ممکن است دانشمندانی کدام ممکن است این محصولات را فرموله می کنند انجام می دهند. آنها این ماده مفید را استخراج می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار همراه خود سایر چرخ دنده فرموله می کنند به همان اندازه به خوبی به منافذ و پوست شما تأثیر می گذارد تنبل.

به همین دلیل آن موز را برای زمان میان وعده ذخیره کنید. همراه خود مصرف کردن غذاهای مفید اجتناب کرده اند مزایای بیشتری بهره مند خواهید شد.

چرخ دنده خطرناک

برخی اجتناب کرده اند موادی کدام ممکن است معمولاً در ماسک‌های صورت DIY کشف شد می‌شوند در صورت استفاده موضعی می‌توانند به منافذ و پوست شما آسیب برسانند. شناخته شده به عنوان مثال، آب لیمو را به هیچ وجه نباید مستقیماً روی صورت شخصی بمالید. این باعث خشکی از حداکثر منافذ و پوست شما تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند ممکن است همراه خود اجتناب کرده اند بین برداشتن روغن های خالص می خواست شما، اصولاً اجتناب کرده اند آنچه در ابتدا داشتید، زیتس تحمیل تنبل. این محافظت اسیدی منافذ و پوست را مختل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ممکن است {به دلیل} اجتناب کرده اند کف دست دادن دفاع کردن باعث تحمیل حساسیت شود.

سفیده تخم مرغ نیز ممکن است منافذ و پوست را خشک تنبل. سفتی کدام ممکن است بالقوه است بعد اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند این ماسک بافت کنید، سیگنال خوبی اجتناب کرده اند اثربخشی ماسک نیست. به هیچ وجه نباید بعد اجتناب کرده اند تازه کردن هر دو استفاده اجتناب کرده اند ماسک بافت سفتی داشته باشید از این سیگنال کم آبی منافذ و پوست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در اسرع وقت آن را مرطوب کنید.

سفیده تخم‌مرغ علاوه بر این می‌تواند حامل میکرو ارگانیسم‌هایی مربوط به سالمونلا باشد کدام ممکن است خطر منتشر شده آن‌ها در تمام صورت را دارید.

چرخ دنده ایمن مورد استفاده قرار گیرد

اگر باقی مانده است انتخاب به استفاده اجتناب کرده اند ماسک صورت DIY هر دو هر نوع معامله با DIY برای منافذ و پوست دارید، پیشنهاد می کنم اجتناب کرده اند نمک هیمالیا، نمک اپسوم، شکر، ماست هر دو عسل بیشترین استفاده را ببرید.

نمک هیمالیا، نمک اپسوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکر همگی می توانند شناخته شده به عنوان لایه بردار هیکل استفاده شوند. اگر اجتناب کرده اند اسکراب شکر هر دو نمک هیمالیا برای صورت شخصی استخدام می کنید، فوق العاده به عادی باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده ۳ بار روی صورت شخصی بزنید به همان اندازه اجتناب کرده اند لایه برداری بیش اجتناب کرده اند حد جلوگیری کنید.

ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عسل می توانند رطوبت بیشتری به منافذ و پوست بدهند، به همین دلیل اینها همه وقت امکان های خانگی هستند کدام ممکن است می توانید اجتناب کرده اند آنها بیشترین استفاده را ببرید. اگر بافت می کنید {حیله گر} هستید، حتی بالقوه است روغن های حیاتی را به مخلوط کردن اضافه کنید.

همه وقت هنگام برخورد همراه خود منافذ و پوست شخصی هشدار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانید کدام ممکن است چه چیزی را روی صورت شخصی می گذارید!