مجله غذا برای افزایش تغذیه سالم؟ : تغذیه

مجله غذا برای افزایش تغذیه سالم؟ : تغذیه


من تعجب می کردم که مردم در مورد نگهداری یک مجله غذایی و پیگیری آنچه در یک روز می خورید به صورت بسیار خنثی فکر می کنند. هیچ کالری به حساب نمی آید ، اما به معنای واقعی کلمه فقط ذکر کنید که چه نوع غذا / میان وعده هایی را هر روز می خورید. کسی که من می شناسم ادعا می کند که با این کار وزن خود را کاهش داده است (و کنترل عادات بد غذایی خود را به دست آورده است) ، بنابراین من تعجب کردم که مردم در مورد آن چه می گویند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*