مدیر کارخانجات آرد و نشاسته و گلوکز و دکستروز دنا منصوب شد


به گزارش گزارش از یاسوج طی حکمی از سوی سازمان اقتصادی کوثر، مجید رضائیان فرزند شهید رضائیان به عنوان مدیر عامل شرکت پیشگامان کشاورزی و صنعت کوثر دنا (کارخانجات آرد،نشاسته، گلوکز و دکستروز دنا) منصوب شد.

مجید رضائیان دارای تحصیلات عالیه در رشته مدیریت بازرگانی است که تا پیش از این در شرکت های مختلف خصوصی، دولتی و خصوصی از جمله مدیر صنایع بازرگانی پشتیبانی امور دام مسئولیت است و بیش از یک دهه در سازمان اقتصادی کوثر و غیر موظف است. هیئت مدیره شرکت خدمات بازرگانی تحفه وابسته به سازمان اقتصادی کوثر و مدیر ارزیابی و عملکرد سازمان اقتصادی کوثر بوده است.

وی جایگزین سیدعلی وفایی مقدم شد که به مدت ۳۰ ماه مدیریت شرکت پیشگامان کشاورزی و صنعت کوثر دنا رابه انجام داد.

انتهای پیام/