مراقبت از آسایشگاه می تواند به کاهش اضطراب و عدم اطمینان در مورد مراقبت پایان عمر کمک کندآسایشگاه زیر چتر مراقبت تسکینی قرار می گیرد، اما برخی افراد این دو را اشتباه می گیرند. گراس می‌گوید مراقبت از آسایشگاه بر به حداکثر رساندن کیفیت زندگی بیمار با استفاده از تمام درمان‌های لازم برای تسکین علائم بیماری نهایی، از جمله فیزیکی (مانند درد، حالت تهوع، تنگی نفس)، روانی اجتماعی (اضطراب، افسردگی، بی‌خوابی) و رنج روحی (وجودی) که لازم نیست با اعتقاد مرتبط باشد. مذهبی). از سوی دیگر، مراقبت تسکینی برای حمایت از کیفیت زندگی در همان زمان که فرد درمان‌های متمرکز بر درمان/تغییرکننده بیماری را دریافت می‌کند، طراحی شده است.