مشروبات الکلیِ سمی ۱۸ نفر را در رشت راهی بیمارستان کرد. ۳ نفر جان باختند | اولین تا کوری پیش رفتند. عده ای دیالیزی شدند!به گزارش همشهری آنلاین، بیان علوم پزشکی گیلان با تایید این خبر اظهار کرد: طی سه روز گذشته ۱۸ نفر به واسطه مصرف مشروبات الکلی سم به بیمارستان مراجعه کردند و ۳ نفر از این تعداد به واسطه وخامت حال فوت شدند.

دکتر فردین مهرابیان با اشاره به این که بیمارستان رازی رشت، مرکز مسمومیت است، افزود: این افراد از مصرف الکل سمی به این بیمارستان مراجعه و بستری شدند.

مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گیلان، عوارض ایجاد شده برای این افراد مصرف مشروبات الکلی تقلبی عنوان کرد و بیان کرد: افراد مسموم دچار عوارض بینایی شدند و تا کوری پیش رفتند.

مهرابیان، هشدار به مردم به ویژه جوانان مبنی بر خطرات مصرف الکللبی و سمی گفت: از افرادی که این الکل های سمی را مصرف می کنند، کارشان به دیالیز کشیده می شود.