مطالعه CDC نشان می دهد که مدت اقامت در بیمارستان در طول موج Omicron کوتاه تر است، حتی با تعداد بالاتر عفونت ها و مرگ و میرها.یافته های گزارش CDC با مطالعات اخیر سیستم های بهداشتی کالیفرنیا و تگزاس و همچنین آفریقای جنوبی، انگلستان و اسکاتلند مطابقت دارد. یک مطالعه، یک گزارش مقدماتی از Kaiser Permanente که هنوز توسط همتایان مورد بررسی قرار نگرفته است، نزدیک به ۷۰۰۰۰ مورد ابتلا به ویروس کرونا را در جنوب کالیفرنیا از ۳۰ نوامبر تا ۱ ژانویه بررسی کرد. واحدهای مراقبت، استفاده از تهویه مکانیکی و مرگ در بیماران مبتلا به امیکرون به طور قابل توجهی کمتر از نوع دلتا بود. مدت اقامت در بیمارستان نیز کوتاهتر بود.