منقل نشانان سمنانی به ۲۱ حادثه امدادرسانی کردند


به گزارش مرات، ردا راهی بعد اجتناب کرده اند ظهر سه شنبه در نشست همراه خود خبرنگاران اظهار داشت: منقل نشانان همزمان همراه خود هفته اول سال جاری نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۲۱ عملیات اطفای حریق، کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در سمنان انجام دادند. سال ۱۳ نسبت کاهش داشته است.

وی تاکید کرد: اجتناب کرده اند مجموع تصادفات رخ داده در هفته اول فروردین ماه سال جاری، ۴ مورد آن درمورد به منقل سوزی برای ادغام کردن منقل سوزی خودرو، موتورسیکلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منازل مسکونی {بوده است}.

رئیس گروه منقل نشانی سمنان همراه خود خاص اینکه در هفته اول سال ۱۴۰۱ شمسی علاوه بر این ۴ عملیات اطفای حریق، ۱۷ عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات {در این} شهرستان تکمیل شد، تایید کرد: آره.

رهایی همراه خود خاص اینکه در هفته اول نوروز ۱۴۰۱ نیز ۳۰۰ تصمیم اجتناب کرده اند سوی گروه منقل نشانی شهرداری سمنان همراه خود سامانه ۱۲۵ برقرار شد، اظهار داشت: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است مسافران نوروزی در سمنان حضور دارند، استفاده اجتناب کرده اند وسایل گرمایشی قابل مقایسه با پیک نیک قطعا طرفدار تبدیل می شود. در موجود در خانه سوخت بزنید، اجتناب کرده اند چادرهای مسافرتی در جاهایی کدام ممکن است خطر انتقادی قرار تکل کشف نشده سوخت موجود است استفاده نکنید.

تأمین: مهر

انتهای پیام