منیزیم: “یک ماده مغذی ضروری” برای بدن شما
این ماده معدنی می تواند قلب شما را سالم و ماهیچه های شما را قوی نگه دارد.