مپروبامات Meprobamate – معتبر نوین


موارد مصرف داروی مپروبامات Meprobamate

مپروبامات Meprobamate

موارد مصرف مپروبامات

یکی از شل کننده های عضلانی، مدت اختلالات اضطرابی وکنترل کوتاه مدت بیخوابی کاربرد دارد اگر چه در مورد درمان کوتاه با وجود داروهای بهتر اندیکاسیونی وجود ندارد. همچنین از این دارو به تنهایی یا در ترکیب با سایر ضد دردها، در درمان اسپاسم عضله و جلوگیری از دردناک اسکلتی- عضلانی استفاده می شود.

فارماکوکینتیک مپروبامات

مپروبامات براحتی از دستگاه گوارش جذب می شود و به میزان ۳-۱ ساعت بعد از مصرف دارو می شود. عمومی در بدن می شود. هم چنین به میزان وسیعی در مصرف مواد متابولیزه شده و از طریق این بیماری به صورت متابولیت های غیر فعال هیدروکسیله دفع می شود. حدود ۱۰% از دارو تغییر نیافته دفع می شود. نیمه عمری بین ۱۷-۶ ساعت دارد . در تجویز دراز مدت، این میزان افزایش می یابد.
این دارو از جفت عبور کرده و در شیر مادری تا ۴ برابر همان پلاسمائی خونی دارو، حاصل می شود.

عوارض جانبی مپروبامات

خواب الودگی، تهوع، استفراغ، اسهال، پارستزی، ضعف، سردرد، تهیج پارادوکسیکال، گی، آتاکسی و اختلالات دید، هیپوتانسیون، تاکاردی، آریتمی قلبی، واکنش های ازدیاد بیماری راش های پوستی، پورنشورا، آنژیوادم، آناس، اسپورت. آریتم مولتی فرم، سندرم استونس جانسون، درماتیت اکسفولیاتیو یا بولوز. اختلالات خونی شامل آگرانولوسیتوز، ائوزینوفیلی، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی و آنمی آپلاستیک.