ناامیدی کاخ سفید با مدیریت رئیس بهداشت بسیرا با این همه گیری افزایش می یابدبسرا به عنوان وزیر بهداشت، بر یک آژانس ۱.۵ تریلیون دلاری نظارت می کند که وظیفه پاسخگویی به بحران های بی شمار ملی از جمله شیوع بیماری، رویدادهای شدید آب و هوا و پناه دادن به کودکان مهاجر در مرز را بر عهده دارد. او مسئول هماهنگی انتشار سیاست ها و ارتباطات بین آژانس های بهداشتی مانند سازمان غذا و دارو، مؤسسه ملی بهداشت و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری است، کاری که به دلیل همه گیری همه گیر بسیار دشوار است. برجسته ترین مقامات بهداشتی کشور، از جمله Rochelle Walinsky، مدیر CDC، جراح ژنرال Vivek H. Murthy و Anthony S. Fauci، مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی، همگی به Becerra یا معاونان او گزارش می دهند.