نسبت جراحی کاهش وزن با صرع چیست؟ – شما آنلاین


نسبت جراحی کاهش وزن با صرع چیست؟
نسبت جراحی کاهش وزن با صرع چیست؟

در مقایسه با افرادی که جراحی شده اند، ۴۵ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، کانادایی‌ها گزارش‌هایی داشتند که به دلیل کاهش وزن دچار سکته مغزی شدند، ۱۴ برابر بیشتر از افرادی که سکته کردند. […]

در مقایسه با افرادی که جراحی شده اند، ۴۵ درصد افزایش یافته است.
علاوه بر این، کانادایی‌ها گزارش دادند که به دلیل کاهش وزن دچار سکته مغزی شدند، ۱۴ برابر بیشتر از افرادی که سکته مغزی نداشتند، در معرض خطر به صرع بودند.
دکتر خورخه بورنئو، سرپرست تیم تحقیق و استاد نورولوژی در دانشگاه وسترن لندن، گفت: بیمارانی که به دنبال کاهش وزن هستند، باید از مزایا و خطرات جراحی چاقی مطمئن باشند. توجه به این نکته مهم است که خطر بروز صرع بعد از جراحی می‌یابد، اما هنوز بسیار کم است.
بورنئو گفت: قطعیت کم است. ما تخمین زدیم که در طول سه سال مطالعه، ۱۶ مورد در هر صد هزار بیمار باشد.
به گفته بورنئو: مشخص نیست که چرا جراحی چاقی با افزایش خطر به صرع مرتبط است.
وی افزود: مکانیسم ناشناخته است، اما مکانیسم‌های احتمالی ممکن است شامل موارد تغذیه‌ای و قرار گرفتن در معرض بیهوشی عمومی باشد.
در این مطالعه، تیم تحقیق اطلاعاتی را در حدود ۱۷ هزار نفر که طی شش سال جراحی چاقی انجام دادند، جمع آوری کردند. آن‌ها این بیماران را با بیش از ۶۲۲ هزار بیمار چاق که این عمل را انجام دادند، مقایسه کردند. شرکت کنندگان حداقل به مدت سه سال تحت نظر بودند.
در این مدت، ۷۳ نفر از کسانی که جراحی چاقی انجام شده بودند (۰.۴ درصد) به بیماران مبتلا شدند، در حالی که ۱۲۶۰ نفر که این عمل را انجام ندادند (۰.۲ درصد) مبتلا شدند.
نگران دریافتند که خطر به صرع بدون توجه به نوع کاهش وزنی که بیمار انجام شده است، یکسان است.
با توجه به گفته‌ها، کاهش وزن می‌تواند منجر به ناهنجاری الکترولیت، مواد معدنی شود که می‌تواند یک عامل تأثیرگذار در صرع باشد.
ویتامین‌های گروه B مانند ویتامین B ۱۲، B ۱ (تیامین) و B ۶ می‌توانند باعث ناهنجاری‌های عصبی شوند و ممکن است یکی از مکان‌های احتمالی پشت این ارتباط باشد.
کاهش وزن می‌تواند باعث بهبود توجه در سلامت افراد شود. هیمچnیnمتوناند منکرر قهببول تعبیرتهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مهمترین تاکید می‌کنند: در صورت داشتن سابقه تشنج یا صرع در دوران کودکی، برای افراد مهم است که در این ارتباط بالقوه بدانند، زیرا ممکن است پس از جراحی چاقی بیشتر در معرض تشنج باشند. اما در حال حاضر، تا زمانی که مطالعات دقیق‌تری برای این یافته‌ها انجام شود، و بررسی مکانیسم‌های احتمالی پشت این ارتباط انجام شود، به توصیه‌های توصیه‌شده در صورت انجام به چاقی بیمار، ادامه جراحی چاقی می‌شود.