نگهداری احشام در مدرسه اردهال تکذیب شد


رئیس شورای روستای اردهال کاشان ضمن تکذیب موضوع نگهداری احشام در مدرسه گفت: مدرسه اکنون در اختیار شورای روستا است و هیچ احشامی در آن نگهداری نمی شود.

گوسفند

اخیراً در فضای مجازی کلیپی منتشر شد که در آن یکی از مدارس کاشان محل نگهداری گوسفند و آغل این حیوانات است و درپی آن واکنش‌های متفاوتی از سوی مخاطبان و اما منطقه‌ای خاص ثبت شده است.

اصغر نازنینی قبل از رد این مدعی اظهار داشت: کلیپ منتشر شده در فضای مجازی مربوط به چند سال بوده و اکنون مدرسه کاملاً در اختیار شوراست و در این مکان هیچ گونه حیوانی نگهداری نمی‌شود.

وی با بیان اینکه هیچ گونه احشام در این مدرسه نگهداری نمی‌شود، افزود: مسائل مطرح شده مربوط به سال‌های قبل است و در همان دوره هم آموزش پرورش شهرستان کاشان به محض اطلاع از این موضوع نسبت به ساماندهی این محل اقدام کرد.

رئیس اردهال کاشان ضمن اشاره به اختلافات میان مستاجر و دهیاری آن منطقه داشت: مدرسه شورای روستا در حال حاضر در اختیار دارد و اختلافات ‌مستاجر با دهیاری باعث پخش این فیلم می‌شود.

وی با بیان اینکه حدود چهار سال است که این ملک در اختیار دهی قرار دارد، گفت: در شرایط فعلی هیچ استفاده‌ای از این محل انجام نمی‌شود و دهیاری منطقه نیز به صورت قانونی نظارت بر این محل را بر عهده دارد.

نازنینی با بیان اینکه با تلاش‌های صورت گرفته قصد احیا این مدرسه را داشتیم، تصریح کرد: از آنجایی که در اختیار اوقاف بود خیر مد نظر از احیا این منطقه خودداری کرد و زمینی جدید برای ساخت مدرسه در نظر گرفته شده و عملیات اجرایی آن به آن. زودی آغاز می شود.