هشدار در مورد ظهور گونه‌های کاملاً جدید در زمستان آینده – شما آنلاین


هشدار در مورد ظهور گونه‌های کاملاً جدید در زمستان آینده
هشدار در مورد ظهور گونه‌های کاملاً جدید در زمستان آینده

داروی اتحادیه اروپا گزارش می دهد که ممکن است در زمستان امسال چنین بیماری هایی کاملاً از ویروس ظاهر می شود، اما پیش بینی می شود و اکسن ها می توانند همچنان مانع از بروز بیماری حاد یا مرگ شوند. با این وجود مارکو کاوالیری مسئول واکسن‌ها در آژانس دارویی اروپا هشدار داد که مردم نباید منتظر باشند […]

داروی اتحادیه اروپا گزارش می دهد که ممکن است در زمستان امسال چنین بیماری هایی کاملاً از ویروس ظاهر می شود، اما پیش بینی می شود و اکسن ها می توانند همچنان مانع از بروز بیماری حاد یا مرگ شوند.
با این وجود مارکو کاوالیری مسئول واکسن‌ها در آژانس دارویی اروپا هشدار داد که مردم نباید منتظر واکسن باشند. ممکن است یک گونه جهش یافته کاملاً جدید ظاهر شود که ما نمی‌توانیم امروز آن را پیش بینی کنیم.
کاوالیری افزود: واکسن‌های اصلی حتی اگر در صورت جلوگیری از مخاطره‌آمیز نباشند، اما هنوز هم می‌توانند از کووید-۱۹ به شدت محافظت کنند و از مرگ محافظت کنند.
مسئول واکسن‌ها در آژانس‌های دارویی اروپا بعید ندانست که گونه‌های جهش یافته جدید در زمستان امسال به سویه‌های اولیه Omicron نزدیکتر باشند.
منبع: دویچه وله