همه با رسانه ها باید سرلوحه کار روابط عمومی ها باشد


رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: روابط عمومی روابط دوسویه و یک حسنه با رسانه ها باید باشد.

4275431

نادر تقی‌زاده، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، ۱۸ شهریورماه، در جلسه تودیع و معارفه مدیر روابط عمومی این اداره در اردبیل اظهار کرد: رسانه‌ها نماینده افکارعمومی و پل ارتباطی بین مردم و مخالفت‌ها می‌شوند و روابط عمومی هنر برای نیل به هدف از ایجاد ارتباط و سازنده با رسانه ها باید باشد.

وی فعالیت در رسانه را کار جهادی دانست و افزود: صاحبان رسانه ها با نازلترین حقوق و دستمزد و بدون توقع شبانه روزی در توسعه و تعالی جامعه تلاش و در حقیقت کار جهادی می کنند.

رسانه تقی‌زاده را بازوی کمکی و فکری روابط عمومی ها قلمداد کرد و بررسیان ساخت: در کنار انعکاس فعالیت‌ها و عملکردها، رسانه ها مطالبه گر وپیگیر مشکلات و مطالب مردم از ساکنان و با انتقادات بجا و درست و پیشنهادات سازنده کمک حال آنها بوده است. هستند.

جهاد کشاورزی اردبیل موقعیت روابط عمومی ها در ادارات و نهادها را مهم و حساس دانست و اظهار کرد: روابط عمومی ها با ارتباط با اصول و منطقی با مخاطبان نقشی در تبیین عملکرد اداره متبوعه دارند.

وی از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی اردبیل خواست با بهره گیری از تجارب و نیروها با تقویت ارتباط درون سازمانی و برون سازمانی ضمن ایجاد اعتماد برای مخاطبین هدف، در توسعه و پیشرفت اهداف سازمانی واقع شوند.

گفتنی است در این آیین از جاوید صحرایی مدیر روابط عمومی سابق تجلیل و حبیب احمدی مدیر جدید معرفی شد.