واکسن کووید برای کودکان زیر پنج سال: چه می دانید؟شان اولری، نایب رئیس کمیته بیماری های عفونی در آکادمی اطفال آمریکا، گفت: «ما برای این بچه ها به یک واکسن نیاز داریم. با این حال، واکسنی برای کودکان زیر پنج سال ممکن است به موقع برای «تغییر این موج فعلی» در دسترس نباشد. عفونت های ناشی از نوع omicron، که بسیاری از کارشناسان می گویند ممکن است به اوج خود نزدیک شود.