ورودی آنجلینا جولی به کافه‌های در مردمان + فیلم


آنجلینا جولی
آنجلینا جولی در بحبوحه نبرد وارد این ملت شد. آنجلینا جولی بازیگر، فیلمساز و بشردوست ۴۶ ساله آمریکایی است. او اکتسابی کننده افتخارات مختلف اجتناب کرده اند جمله منصفانه جایزه اسکار و سه جایزه گلدن گلوب {بوده است}.

اصولاً بیاموزید

تأمین : آنجلینا جولی