وضعیت هوای اردبیل در تاسوعا و عاشورای حسینی


گزارش هواشناسی از وضعیت آب و هوای اردبیل در تاسوعا و عاشورای حسینی

وضعیت هوای اردبیل در تاسوعا و عاشورای حسینی

آب و هوای اردبیل در تاسوعا و عاشورا


تازه ترین نقشه های تراز میانی و تصاویر ماهواره بر وضعیت هوای ترسیمی در پیش آگاهی ها مبنی بر نفوذ سیستم کم و بیش پرانرژی به نیمهء شمالی ایران طی تاسوعا و عاشورای حسینی صحه می گذارند.

این همان زبان ناوه‌ء چرخندی مستقر در روسیه، شرق اروپا و شرق دریای سیاه است که به علت گرفتاری در بلوکینگ (بن بست) دارای حرکت بسیار آهسته ای بوده است و از چندین روز قبل بر روی مناطق مختلف یاد شده چنبره زده است.

با لغزش زبانه جنوبی این ناوه از عصر شنبه ۱۵ مرداد ساکنان کرانه های خزر ، دامنه های البرز و شمالغرب شاهد تندبادهای خنک (در نیمهء شرقی استان اردبیل سرد) ، تراکم ابر و در نقاطی مه و می شوند.

آثار این ناوه در مناطق مختلف به صورتهای گوناکون ‌پدیدار می‌شوند و در سواحل خزر به ویژه پهنه‌های شرقی آن رگبار و گاهی باران ملایم، در دامنه‌های جنوبی و شمالی البرز و شمالغرب رگبار و رعدوبرق و در اردبیل به ویژه نیمه‌ء شرقی این استان هوای سرد، ابری و مه آلود، باران خفیف یا ریزه و در باران ساعات با احتمال تشکیل ابرهای جوششی کومولونیمبوس و رگبار و رعدوبرق انتظار میرود.

در تاسوعا هوای اردبیل سرد، ابری و گاهی مه آلود با ریزش متناوب و خفیف باران باران ریزه بوده و احتمال یارگبار و آذرخش هم در ساعاتی هست.

حوالی ظهر دوشنبه برابر با عاشورای حسینی در منطقه ی اردبیل برای ساعاتی براثر گسست ابرها و تابش پرتوهای آفتاب و وزش ‌موقت گرم هوای گرم حاکم می‌شود ولی از عصر هوای سرد و مه آلود با شدت بیشتر حاکم می‌شود و گاهی باران خفیف یا باران ریزه خواهد کرد. . این وضعیت سه شنبه نیز کم وبیش ادامه خواهد یافت.

این سیستم شبحی از حال و هوای پاییز را برای ساکنان اردبیل و به ویژه ییلاقات و ارتفاعات منطقه به تماشا میگذارد.
الله اعلم مسعود وسیله ایردموسی


بلیط