پاکسازی ۵٣ هزار متری شبکه آب‌های سطحیبه گزارش همشهری آنلاین ، شهردار منطقه ١٠ با اعلام این خبر گفت : «‌منطقه ۱۰ جزء مناطق پرتراکم شهر تهران است و شبکه تو در توی جمع‌آوری آب‌های سطحی و تعدد محورهای پیاده، صنوف و بافت تجاری در معابر اصلی، این ضرورت را پیش می‌آورد که توجه بیشتری مازاد بر آنچه تعهد و وظیفه مدیریت شهری است، به آن داشته باشیم.»
به گفته «مهدی اخ‌الصنایع»،شبکه نهرهای آب‌های سطحی منطقه دارای شیب کمی در محورهای شمالی به جنوبی و شرقی ‌ غربی هستند و همین مسئله موجب می‌شود روان‌آب‌های کانال‌ها و نهرها به شکل عادی در جریان نباشند و موجب پیدایش گندآب و ایجاد بوی نامطبوع شود.
او در ادامه با اشاره به احتمال بارش‌های فصلی و آگرفتگی افزود : «‌برای جلوگیری از هرگونه آبگرفتگی احتمالی و بروز مشکل، روزانه بیش از دو هزار متر طول از شبکه اصلی و فرعی آب‌های سطحی منطقه را مورد لایروبی قرار می‌دهد که بر این اساس، روزانه بالغ‌ بر پنج تن لجن در این لایروبی‌ها، تخلیه، بارگیری و منتقل می‌شوند. »
شهردار منطقه ١٠ در پایان توضیح داد : «‌پایش و بازدیدهای منظم از کانال‌های اصلی و فرعی منطقه، لایروبی و پاکسازی مستمر حوضچه‌ها و ورودی‌های کانال‌ها بر اساس برنامه مدون و بررسی نقاط حساس قبل از شروع فصل بارش، بخشی از اقداماتی است که از سوی این منطقه به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.»