پرداخت هزینه ارزانقیمت برای احیای بافت فرسوده


به گزارش سیدمحمدرضا هاشمی، مدیر سمنان صبح امروز در جلسه ستاد بازآفرینی شهری با حضور شرکت بازآفرینی شهری ایران در سالن یادگار امام باز اظهار کرد: توسعه متوازن شهرها رهآوردآفرینی شهری است و باید پیگیری شود.

وی بیان کرد: مشخص‌گران، بخش خصوصی و ویژه برای کمک به هر سه پهنه پای کار بیایند.

استاندار سمنان با بزرگ‌ترین پروژه‌ها بر لزوم اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: این طرح‌ها تنها در مناطقی که باید اجرا شوند.

هاشمی بیان کرد: در بافت‌های فرسوده نیاز به استحکام ساختن می‌شود و نگرانی‌های موجود در طرح مسکن ملی که بر اساس مطالب آیت‌الله رئیسی است، باید با جدیت دنبال شود.

وی گفت: شهرداری های استان سمنان، پروژه های عمرانی خود را فقط در مناطق اجرا نکنند. توسعه متوازن در مناطق کم‌برخوردار را در نظر بگیرید.

استاندارد سمنان اضافه کرد: می‌توان مردم را با پرداخت ارزان‌قیمت‌ها برای احیا در بافت فرسوده در قالب بازآفرینی شهری انجام داد و نیاز است تا دستگاه‌های اجرایی در این امر همراه‌های لازم را داشته باشند.

انتهای پیام/