پل معلق شیشه ای هیر الگوی موفق طرح گردشگری در کشور


استاندارد اردبیل گفت: پل معلق شیشه ای هیر الگوی موفق طرح گردشگری در کشور است.

سیدحامد عاملی: پل معلق شیشه ای هیر


سید حامد عاملی گفت: تکمیل زیرساخت‌های مجموعه پل معلق شیشه‌های هیر از جمله ساماندهی و آسفالت جاده دسترسی و توسعه پارکینگ اولویت اساسی است که باید هرچه زودتر اجرا شود و دستگاه‌های مربوطه در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.

استاندار اردبیل در جلسه‌ای با مدیر پل معلق شیشه‌های هیر و نایب رئیس هیئت مدیره پل معلق شیشه‌های هیر بر حمایت از سرمایه‌گذاران و مدیران مجموعه گردشگری پل معلق شیشه‌های هیر تاکید کرد و گفت: هم اکنون پل معلق شیشه‌های هیر به الگوی موفق طرح گردشگری در کشور تبدیل شده و پروژه جدید تبدیل می‌شود و باید این پروژه و مطالب سرمایه‌گذاری را حل کند و با توجه به اینکه در فصل تابستان زیرساخت‌های این پروژه به طور کامل تکمیل شود.

بیان کرد: سرمایه گذاران پل معلق شیشه‌های هیر ایده و طرح‌های نوین گردشگری در سایر مناطق استان هستند که با حمایت همه جانبه این طرح‌های اجرایی می‌شوند.

مدیر پل معلق شیشه‌های هیر نیز از حمایت‌های نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه اردبیل، استاندار و فرماندار اردبیل و نمایندگان منطقه و مدیرکل میراث فرهنگی استان و مسئولین استان و شهرستان اردبیل و بخشدار هیر و مقامات شهر هیر قدردانی کرد و گفت: با حمایت پروژه‌های بکر دیگری از رستوران‌های شیشه‌ای برای اولین بار در استان در مجموعه پل هیر راه‌اندازی می‌شود.

امیدواریم افزود: امیدواریم با اهتمام جدی سفرهای جاده ای دسترسی به مجموعه پل هیر هر چه زودتر انجام شود و زیرساخت های گردشگری در شهر هیر از مراکز اقامتی و رستوران ها و سرویس های بهداشتی و پارکینک راه اندازی شود.

وی گفت: میراث فرهنگی استان در تکمیل پروژه‌های زیرساخت‌های پل معلق شیشه‌های هیر حمایت‌های همه جانبه‌های داشته و اعتبارات اعتبارات اختصاص داده شده که قابل قدردانی است.


پله برقی پل عابر