پیش بینی وضعیت جوی استان اردبیل


پیش بینی وضعیت جوی استان اردبیل در روزهای آینده

هواشناسی


خروجی تازه ترین نقشه ها وضعیت هوای ترسیمی در هشدارهای قبل مبنی بر نفوذ هوای سرد و ناپایدار غرب خزر و شمالغرب از اواخر مهر و پس از سه روز تندباد گرم صحه میگذارد.

با کاهش فشار ستون جو و تقویت جریان گرم جنوبی از امروز تا جمعه به ویڑه طی ساعات ظهر تا شب تندباد گرم موسوم به گرمیج در نقاط شمالغرب گرفته شده و هوا ۶ تا ۸ درجه گرم می شود. سرعت این پدیده پنجشنبه و جمعه افزایش یافته و غرب گیلان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

از جمعه گذشته با نفوذ زبانهء این سیستم ناپایدار دارای هسته سرد، تندباد شمالی تا شرقی از نواحی غرب گیلان وزیدن گرفته و رفته رفته به دیگر نقاط شمالغرب میرسد. دما در غرب گیلان و شمالغرب منطقه چشمگیر (۱۰ تا ۱۵ درجه سلسیوس) کاهش و تراکم ابر، مه و بارش از غرب گیلان آغاز می شود.

این سیستم از ظهر شنبه در دشت اردبیل و دیگر نقاط شمالغرب نیز باعث باران و برف می شود. بیشترین منطقه به منطقه ای میان غرب گیلان و اردبیل و بالاترین اثر سرمایشی به منطقه اردبیل مربوط می شود.

بارش در ارتفاعات بالای ۱۸۰ متر به شکل برف است و در دشت اردبیل و دیگر نقاط سردسیر آذربایجان ۷۵ درصد احتمال برف میرود. این احتمال وجود دارد که میزان نفوذ و لغزش هرچه مرکز سردچال به این مناطق بیشتر باشد.

از شنبه تا هفته آینده در بسیاری از روزها ساکنان غرب گیلان متناوب بارندگی نه بیشتر شدید خواهند داشت و این ناپایها سه شنبه تشدید و برودت اضافه خواهند شد.

امروز تا عصر خفیف در غرب گیلان و تا اندازه شرق اردبیل پیش بینی می شود.

باتوجه به کاهش قابل توجه دما در ارتفاعات خزر و اردبیل و دیگر نقاط آذربایجان جمع آوری هرچه زودتر فرآورده های کشاورزی و کنترل مکان های حساس به سرماست.

پیرو پیش بینی ها و نقشه های دهه اول آبان نیز دارای سرد باران و برف انتظار میرود. پیش بینی های دقیقتر انشأالله به آگاهی می‌رسند.

هوالعلیم مسعود وسیله ایردموسی


هوای طبیعت