پیگیرهای احمد مرادی نتیجه داد/دستورات لازم دو بانده شدن مسیر “کهورستان به لار” صادر شد


نظر :

پیگیرهای احمد مرادی نتیجه داد/دستورات لازم دو بانده شدن مسیر “کهورستان به لار” صادر شد

به گزارش خبرنگار گزارش خبرنگار به نقل از خانه، پیرو طرح سوال احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه پیشرفت دو بانده شدن مسیر «کهورستان به لار»، دستورات لازم توسط معاون وزیر جهت تسریع در اجرای عملیات صادر شد.

از این رو، مطالعات قطعات انجام شده در حوزه هرمزگان به طول ۵۶ کیلومتر از منطقه کهورستان به لارستان تنظیم شده است در کمیته فنی اداره کل هرمزگان با شرکت ساخت ارسال و ظرف مدت یک ماه آینده مناقصه ساخته شده است. .

همچنین قیر پروژه بهسازی انجمن خوش هنگام-سیاهو در دست اجرای اداره کل راه و شهرسازی استان توسط سازمان راهداری تامین خواهد شد.

برای اجرای تقاطع غیرهمسطح میدان سایت در ورودی غرب بندرعباس به سمت شهید رجایی شرکت ساخت و سازمان راهداری و استان، به صورت مشارکتی یک سوم تامین اعتبار و توسط اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان پروژه اجرا می‌شود، اعتبار سازمان راهداری در انتها پرداخت خواهد شد. شد.

این گزارش میافزاید همچنین ۲۰ میلیارد تومان به استان برای اجرای حد فاصل گهکم -داراب از محل طرح ملی بزرگراه شیراز- فسا-داراب-گهکم اختصاصی می‌یابد./

پایان پیام

منبع: خانه ملت

نویسنده: