چاپ آگهی مفقودی در روزنامه سراسری کثیرالانتشار


آریتان رسانه بعنوان سرپرست و نماینده سازمان آگهی چندین روزنامه، آماده پذیرش چاپ آگهی مفقودی در روزنامه سراسری کثیرالانتشار می باشد.

چاپ آگهی مفقودی در روزنامه سراسری کثیرالانتشار

چاپ آگهی مفقودی در روزنامه سراسری کثیرالانتشار به چه درد می خورد؟

برای هر کدام از ما اتفاق افتاده که کارت و یا مدارکی را گم بکنیم و مجبور  شویم چند روز بدنبال آن بگردیم.

برخی از مدارک هم مهم و برخی نیز چندان ارزشمند نیستند.

مدارک مهم آنهایی هستند که ممکن است شخصی که پیدا کرده از  آن سوء استفاده و شما را به دردسر بیاندازد. مدارکی همچوم کارت پایان خدمت، کارت دانشجویی، برگ سبز خودرو، سند کمپانی خودرو، پروانه تاسیس مطب، و…..

گاها دیده شده که شخصی بعد از پیدا کردن پروانه مطب، عکس خود را روی چسبانده و از مردم اخاذی کرده است. یا اینکه شخص دیگری عکس خود را روی کارت دانشجویی دیگری جعل کرده و در دانشگاه خرابکاری کرده است و….

در این شرایط و برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده های احتمالی باید سریعا به چاپ آگهی مفقودی در روزنامه سراسری کثیرالانتشار اقدام کرد.

شما می توانید بدون مراجعه حضوری و با شماره تلفن ۰۹۱۲۱۳۹۱۸۲۲ تماس گرفته و چاپ آگهی مفقودی در روزنامه سراسری کثیرالانتشار را سفارش دهید.

بعد از سفارش ۲۴ ساعت بعد آگهی مفقودی شما منتشر و به محل آدرس شما ارسال می شود.


بیشتر چاپ آگهی مفقودی در روزنامه سراسری کثیرالانتشار به این نوع آگهی ها اختصاص دارد.

آگهی مفقودی مدارک تحصیلی

آگهی مفقودی برگ سبز خودرو

آگهی مفقودی سند کمپانی خودرو

آگهی مفقودی تاسیس پروانه مطب

آگهی مفقودی برگ سبز موتور سیکلت

آگهی مفقودی سند کمپانی موتور سیکلت

آگهی مفقودی سند زمین و خانه

آگهی مفقودی پروانه اشتغال به کار

آگهی مفقودی کارت ماشین

چاپ آگهی مفقودی در روزنامه سراسری کثیرالانتشار