چاپ آگهی گم شدن مدرک تحصیلی در روزنامه


این نوشتار به موضوع چاپ آگهی گم شدن مدرک تحصیلی در روزنامه و نحوه گرفتن مدرک تحصیلی جدید می پردازد.

چاپ آگهی گم شدن مدرک تحصیلی در روزنامه

به گزارش دیدشهر، چاپ آگهی گم شدن مدرک تحصیلی در روزنامه خیلی آسان است به شرطی که این روند به درستی صورت گیرد.

چاپ آگهی گم شدن مدرک تحصیلی در روزنامه به چه درد می خورد؟

قبل از هر گونه توضیحی باید بگوییم که هر نوع مدرکی که صادر می شود ممکن است برای دارنده تبعات حقوقی داشته و از آن باید محافظت کند.

یکی از تبعات حقوقی این است که هر کسی که یک مدرک را پیدا می کند ممکن است با تعویض عکس و سایر مشخصات از آن سوء استفاده کند، بر همین اساس طبق قانون هر کسی که مدرک معتبری را گم می کند باید در یکی از روزنامه های مجوزدار و دارای رتبه خوب مفقودی آن را اعلام کند.

روش چاپ آگهی گم شدن مدرک تحصیلی در روزنامه

در گام اول باید به قسمت آموزش دانشگاه مراجعه کنید و مدارک لازم را جهت صدور مدرک تحصلی جدید و یا همان المثنی را تهیه کنید.

یکی از این مدارک ها آگهی گم شدن مدرک تحصیلی در روزنامه می باشد.

طبق آیین نامه وزارت علوم این آگهی باید در سه نوبت و به فاصله ۱۵ روزه از هم منتشر شود ولی برخی از دانشگاهها در دو نوبت هم قبول می کنند.

دیده شده است که برخی افراد این نوع آگهی را به یکی از نشریات سفارش می دهند که ممکن است دارای مجوز سراسری و کثیرالانتشار نداشته باشد در این صورت مجبور خواهد شد با صرف هزینه دوباره آن را چاپ کند.

برای حل این مشکل شما می توانید با شماره تماس ۰۹۱۲۱۳۹۱۸۲۲ تماس بگیرد تا آگهی شما با قیمت مناسب در یکی از روزنامه سراسری کثیرالاانتشار در نوبت انتشار قرار گیرد.

برای صرفه جویی در وقت، آگهی مفقودی مدرک تحصیلی در روزنامه فردای آن روز منتشر  خواهد شد و برای شما از طریق پست ارسال خواهد شد تا به دانشگاه تحویل دهید.

چاپ آگهی گم شدن مدرک تحصیلی در روزنامه