چرا ماسک های N95 تا این حد موثر هستند و چگونه از آنها استفاده کنیم؟طبق گفته CDC، N95 های مناسب بیشترین محافظت را دارند و به دنبال آن KN95 و ماسک های جراحی قرار دارند. مدل های KN95 ساخت چین قرار است از استانداردی قابل مقایسه با N95 برخوردار باشند و بسیاری از آنها کیفیت بالایی دارند، اما مراحل تایید NIOSH را طی نمی کنند. «روکش‌های پارچه‌ای با بافت آزاد» کمترین محافظت را دارند.