کارت واکسیناسیون کووید-۱۹ خود را گم کرده اید؟


کارت واکسیناسیون کووید-۱۹ خود را گم کرده اید؟

عزیز پایباره

عزیز پایبارهگزارش در مورد همه گیری ویروس کرونا

ویکتور جی بلو برای نیویورک تایمز

هنگامی که سوابق خود را دریافت کردید، آنها را ذخیره کن!

یک عکس بگیر و آن را روی گوشی خود نگه دارید (اما آن را در اینستاگرام قرار ندهید).

اگر رکورد شما دارای کد QR است، آن را اسکن کرده و در کیف پول دیجیتال خود ذخیره کنید.