کاهش تعداد بیماران روزانه پزشکان در استان اردبیل به ۲ نفر


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل بیان کرد: شماری از فوتی‌های مختصر جدید کم است که در شبانه روز گذشته با یک نفر دیگر از بیماران جان سالم به در برده است. رقم ۲ هزار و ۸۲۴ نفر رسید.

بیمار پزشکی

علی محمدیان اردی با اشاره به تداوم کاهش یافتن پایی شهروندان با مراکز درمانی استان اردبیل، بیماران مبتلا به بیماران بستری در مراکز درمانی در این شبانه روز گذشته را ۲۰ اعلام کرد.

وی همچنین از ترخیص پنج نفر از بیماران بستری بیماران پس از بهبودی نسبی طی شبانه‌روز گذشته خبر داد و افزود: هم‌اکنون ۶ بیمار به پزشک نیز بخش‌هایی از مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بیمارستانی بوده و در حال طی درمان هستند.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل بیان کرد: شماری از فوتی‌های مختصر جدید کم است که در شبانه روز گذشته با یک نفر دیگر از بیماران جان سالم به در برده است. رقم ۲ هزار و ۸۲۴ نفر رسید.