کتاب اقتصاد شهری – شهرخوان


درباره کتاب اقتصاد شهری اثر نعمت الله اکبری

کتاب اقتصاد شهری نوشته نعمت الله اکبری

برنامه‌ریزان و پژوهشگران اقتصاد شهری از نظریه‌های اقتصاد خرد و کلان توأمان استفاده می‌کنند، چرا که یک شهر با اندکی تفاوت تمامی عناصر و یژگی‌های یک کشور را در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی داراست. در شهر با مسائلی مانند درآمد، تورم بیکاری، هزینه‌های دولت، و قوی‌ترین و آسیب‌دیدگی‌ها، باید از نظریات اقتصاد کلان برای تشریح و تحلیل آن‌ها به کار می‌رود و زمانی که با مسائلی مانند تولیدکننده و مصرف‌کننده روبه‌روییم استفاده می‌شود. . البته باید دقت کرد که در علم اقتصاد از نظریات خرد و کلان مسائل شهری استفاده شود. مؤلف نیز با استفاده از نظریه‌های اقتصاد خرد و کلان و با در نظر گرفتن عناصری مانند مکان‌ها، فضا و فاصله و با کاربرد روش‌های تجزیه و تحلیل کمی و مدل‌های آماری پیچیده به پرسش‌های جدید در اقتصاد شهری پاسخی علمی و منطقی است. .

هفت فصل کتاب اقتصاد شهری به گونه ای تدوین شده است که فرآیندی را برای فراگیران این رشته ایجاد می کند. بهتر است بدانید که در زمینه اقتصاد خرد و اقتصاد کلان برای درک مطالبی از کتاب بسیار لازم است، تا جایی که ممکن است سعی شود با ساختار ساده، مطالب کتاب برای دانشجویان غیر از اقتصاد ممکن است باشد.

این اثر توسط انتشارات سمت منتشر شده است.

اقتصاد شهری

نویسنده: نعمت‌الله اکبری

تعداد صفحات: ۳۶۸

سال انتشار: ۱۳۹۸

شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۲۰۴۴۵۷