کشف رابطه وزنه برداری با کاهش خطر مرگ – شما آنلاین


کشف رابطه وزنه برداری با کاهش خطر مرگ
کشف رابطه وزنه برداری با کاهش خطر مرگ

بر اساس یک تحقیق که به تازگی انجام می شود، وزنه برداری به شکل منظم می تواند خطر مرگ زودرس را در کاهش دهد. بر اساس این پژوهش، که در «مجله پزشکی ورزشی بریتانیا» (British Journal of Sports Medicine) به چاپ رسیده است، افراد بزرگسالی که گزارش شده است وزنه برداری می‌کنند، ۹ […]

بر اساس یک تحقیق که به تازگی انجام می شود، وزنه برداری به شکل منظم می تواند خطر مرگ زودرس را در کاهش دهد.
بر اساس این پژوهش، که در «مجله پزشکی ورزشی بریتانیا» (British Journal of Sports Medicine) به چاپ رسیده است، افراد بزرگسالی که گزارش شده است با وزنه برداری می‌شوند، ۹ درصد کمتر از خطراتی هستند که می‌توانند باعث مرگ و میر شوند. افراد می شود.
بر اساس این گزارش، هوای «می‌گویند ترکیبی از وزنه‌ها» و ورزش‌های‌زی (ایروبیک) به هفتگی می‌تواند فواید زیادی را به همراه داشته باشد.
پژوهشگران «موسسه ملی سرطان» در راکویل در ایالت مریلند اقدام به بررسی داده‌های یکصد هزار نفری کردند که در یک مطالعه غربالگری شرکت داشتند. شرکت کنندگان در این پژوهش متوسط ​​سنی شان ۷۱ سال بود و اطلاعاتی در خصوص فعالیت های وزنه برداری خود و سایر ورزش های شان ارائه کردند. از میان شرکت‌کنندگان، حدود ۲۳ درصد از آن‌ها تمرین‌های وزنه‌برداری مختلف را می‌دادند و حدود ۱۶ درصد نیز حداقل یک تا ۶ بار در هفته، وزن‌ها را به شکلی منظم انجام می‌دادند.
همچنین در حدود یک سوم شرکت‌ها (۳۲ درصد از شرکت‌کنندگان) از سوی محققان به اندازه کافی فعال در نظر گرفته شدند. یی که از این تعداد ۲۴ درصد دستورات تمرین‌های هوازی را رعایت می‌کنند و ۸ پا را از این نیز فراتر می‌گذارند.
در این دوره پژوهشی که ۹ سال و نیم به طول انجامید، ۲۸ هزار و ۴۷۷ شرکت کننده فوت کردند. از این بررسی‌ها، درصد جمعیتی که بیش از آن وزنه برداری داشتند، ۹ با خطر کمتر مرگ و میر به علل مختلف روبه رو بودند.
منبع: پایگاه خبری اسکای نیوز