کلینیک صحرایی و شناسنامه ژنتیکی برای یوزپلنگ ها در استان سمنان ایجاد می شود.


به گزارش مرآت؛ حسن اکبری معاون سازمان حفاظت محیط زیست، پیشنهاد داشت:کلینیک صحرایی برای زایمان و انجام کارهای پزشکی یوزپلنگ ایران در پارک ملی توران می‌شود و ساختمانی به این منظور در دست ساخت است.
وی افزود: تکثیر در اسارت به حفظ ژنوم گونه کمک و جمعیت پایه ولو با تنوع ژنی کم را در اسارت ایجاد می‌کند. تا تکثیر در اسارت را ادامه دهید و به گونه ای برنامه ریزی کنید که نقایص سال گذشته را پوشش دهید و دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش را دنبال کنید، این موضوع را ادامه دهید.
محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان زیست محیطی زیست محیطی گفت: با وجود بحرانی بودن وضعیت یوزپلنگ، حفاظت از زیستگاه آن ادامه اصلی اصلی است و تمام تلاش مجموعه معاونت محیط زیست طبیعی برای بهبود وضعیت زیستگاه است و برنامه هایی برای دست زدن به طبیعت توران در شهرستان شاهرود سمنان برای تکثیر در اسارت وجود ندارد و از استان‌های موجود استفاده می‌شود.
اکبری، درباره تهیه شناسنامه ژنتیکی یوزها مشخص کرد: نمونه‌های ژنتیکی که قبلاً منتشر شده‌اند و در دفتر موزه سازمان حفاظت محیط‌زیست نگهداری می‌شود، قرار است بر روی این نمونه‌ها کار ژنتیکی انجام شود.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان زیست محیطی زیست محیطی گفت: براین اساس نسبت ژنتیکی یوزپلنگ ایران، فیروز و سایر یوزها بررسی و در نهایت نسبت ژنتیکی یوزپلنگ‌ها شناسایی و شناسنامه دار می‌شود.

گفتنی است، پارک ملی توران مس یک میلیون و ۴۷۰ هزار متر، در شهرستان شاهرود استان سمنان یکی از مناسب‌ترین زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی روی کره خاکی به شماره می‌رود.
گزارش گزارش‌ها ایران در دهه ۱۹۷۰ به عنوان تنها زیستگاه یوزپلنگ آسیایی شناخته شده است، از این رو به آن یوزپلنگ ایرانی نیز می‌گویند. در زمان حاضر یوزپلنگ آسیایی ایران و بخش‌هایی از استان سمنان را خانه امن خود یافته و برای حفظ این امنیت و زیستگاه باید بیش از پیش جستجو کرد.

انتهای پیام/