کیف دزدی با دوچرخه + فیلمیک سارق با دوچرخه کیف پول مردی را زدید.

کد خبر: ۵۹۳۴۰

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ – ۱۴:۲۱ – ۰۶ اوت ۲۰۲۲

فردی در بیرونی کافه های نشسته بود. او کیف پول خود را روی میز قرار داده بود. سارقی با دوچرخه به میز نزدیک شد و کیف پول مرد را زدید.


مبنینید: