گیاهان بیوتکنولوژیک – ایجاد شگفتی در بخش پزشکی

ترکیبی از جریان های مختلف علم مانند زیست شناسی، پزشکی، علوم غذایی و کشاورزی، فناوری جدیدی به نام «بیوتکنولوژی» به دنیا داده است. این فناوری با مهندسی ژنتیک که کشت سلولی و بافتی گیاهان و حیوانات است، سروکار دارد. از مفاهیم شاخه های مختلف علم مانند زیست شناسی سلولی، بیوشیمی، میکروبیولوژی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی استفاده می کند. دانش به دست آمده از همه این شاخه ها عمدتاً برای گسترش و تغییر موجودات زنده برای ارائه پاسخ به چندین سؤال بی پاسخ استفاده می شود.

همچنین شامل پرورش گیاهان و حیوانات می شود. با اتخاذ روش هایی مانند انتخاب مصنوعی، هیبریداسیون و اصلاح نژاد، انواع گیاهان در گیاهان بیوتکنولوژیک کشت می شوند.

وظیفه اصلی کارخانه های بیوتکنولوژی تولید داروهای موثر و سایر محصولات مراقبت بهداشتی است. این دارو داروهای مقرون به صرفه و روش های ساده برای تولید دارو را ارائه می دهد. از مفهوم مهندسی ژنتیک استفاده می کند که یک پیشرفت در دنیای پزشکی است. بیوتکنولوژی به پیشگیری از بیماری های مختلف تهدید کننده زندگی مانند مولتیپل اسکلروزیس، سرطان، هپاتیت B، هپاتیت C، آرتریت، هموفیلی و چندین اختلال قلبی عروقی پی برده است. با ارائه داروهای کارآمدی که می تواند بسیاری از بیماری های کشنده را درمان کند، کمک زیادی به این دنیا کرده است.

به غیر از بخش پزشکی، کارخانه های بیوتکنولوژی در سایر بخش ها نیز مهارت خود را به اثبات رسانده اند. ابعاد جدیدی به صنایع غذایی و فرآورده های غذایی داده است. زمینه اصلی نگرانی آن افزایش عملکرد محصول غنی از پروتئین همراه با مقاوم سازی این محصولات در برابر عوامل مختلف غیرزیستی و زیستی است. کیفیت و کمیت میوه ها با افزایش دوره رسیدن و کاهش فساد آنها افزایش یافته است.

تمام محصولات به حداکثر استفاده می شود. به عنوان مثال، اسیدهای چرب از دانه های روغنی تولید می شوند که می توانند برای ساخت مواد شوینده، سوخت های جایگزین و پتروشیمی ها مورد استفاده قرار گیرند. بررسی ژن های موجود در گیاهان مختلف و سایر موجودات زنده به طور مداوم ادامه دارد. بیوتکنولوژی به سختی در حال پیشرفت است تا این جهان را عاری از بیماری کند.