۱۸۰ هزار تن انگور از باغات آذربایجان غربی برداشت می شود


به گزارش گزارش، علی بوتراب با بیان اینکه ۲۰۰ هزار باغ باغ انگور بارور در استان وجود دارد، اظهار کرد: از کل محصول ۶ درصد به صورت تازه خوری در استان و برخی از کشور های مصرف و مقداری صادر می شود و بقیه در صنایع تبدیل می شوند. به صورت آبمیوه، کشمش و شیره انگور فرآوری می‌شود.

وی، با بیان اینکه انگور دومین محصول باغی استان است و بیش از ۳۰ هزار بهره بردار مستقیم و ۳۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم در امری که داشت و برداشت، بسته بندی و حمل و نقل آن فعالیت ها و امرار معاش می کرد، گفت: استان رتبه چهارم کشوری در تولید انگور را به خود اختصاص داده است.

بوتراب تصریح کرد: سالانه بیش از ۴۱۰ تن آب غوره توسط سه واحد آبغوره سازی به صورت صنعتی در سطح استان تولید می شود که در مصارف خانگی و تهیه سالادها و غذاهای چاشنی به کار می رود و بخش عمده ای از آن نیز در استان به روش تهیه سنتی خانگی است. می شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: بیش از ۳۰ رقم انگور در استان تولید می شود که سفید و قرمزکشمشی، تبرزه سفید و قرمز، ریش بابا، حسینی، خلیلی، لعل بیدانه و قزل اوزوم از جمله این ارقام است و به تازگی ارقام. خارجی از جمله فلیم، ترکمن و سایر ارقام در برخی از نکات در حال توسعه است.

زمان برداشت انگور برحسب ارقام و مناطق مختلف استان از ماه اوایل شهریور تا پایان ماه اوایل است.

منبع: مهر

منبع : قدس آنلاین

نویسنده: