۶۳ درصد جمعیت میراث‌فرهنگی سمنان محقق شد


امیر کرم‌زاده مرآت، میراث‌فرنگی، گردشگری و دستی مدیر استان سمنان گفت: تا ماه‌های آتی نیز صد درصد گزارش این صنعت محقق خواهد شد.

مدیرکل‌هنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان، با بیان اینکه این اداره کل ۲۲۶ فقره دارد، گفت: ابتدایی سالجاری و ۱۴فرفره ابتدایی با اعلام آمادگی اداره کل میراث‌فرهنگی استان، ایجاد این اداره کل به ۲ برابر افزایش یافت.

کرم‌زاده: بر این اساس اداره کل میراث‌فرهنگی استان سمنان در سال‌جاری و با استفاده از بخش خصوصی برای ۵۳۲ نفر شغل ایجاد می‌کند.

وی داد: با جستجوی مجموعه میراث فرهنگی استان سمنان، تعداد ۳۳۷ نفر معادل ۶۳ تعداد این تعداد محقق و در ماه‌های آینده، تمامی ۲ برابری محقق خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: صنعت گردشگری و دستی نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی به تعداد انبوه دارد و با سرمایه‌گذاری و توجه به این حوزه‌ها می‌توان زمینه‌سازی را ایجاد کرد و رونق اقتصادی را فراهم کرد.

انتهای پیام/