۴۰۰۰ متر مربع از زمینهای ملی شاهرود رفع تصرف شد


به گزارش مرآت، محمدرضا کشاورزیان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شاهرود گفت: ۲۰ نفر از متخلفان با تشکیل پرونده جهت تعیین تصمیم به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه موضوع جدی با متصرفان زمین‌های ملی در دستور کار است، تصریح کرد: احکام قضایی اجرا شده خلع ید، شامل تخریب و تصرف، جلوگیری و رفع تصرف ماده ۵۹ قانون سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است.

کشاورزیان به نقش مدیریت نیرو در رفع تصرف این زمین‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: زمین‌های متصرفی در منطقه بسطام، چهار باغ، کوه، مجن و منطقه زیر استاق بود که پس از آزادسازی به نام دولت سند زده شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شاهرود با بیان اینکه سازه‌های ساخته شده توسط متصرفان در این زمین‌ها تخریب شد، برداشت: تصرف این مناطق بیش از ۵۰۰ میلیون تومان به منابع طبیعی شهرستان وارد شده است.

وی به نقش مهم مردمی در حفاظت از زمین های ملی اشاره کرد و گفت: سامانه ۱۳۹ و ۱۵۴ به صورت شبانه روزی گزارش های مردم را در زمینه تصرفات آماده می کند.

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شاهرود ادامه داد: پس از دریافت گزارش‌های مردمی هماهنگی‌های لازم با بررسی قضایی و مدیریت نیروی انتظامی نسبت به قلع و قمع زمین‌های تصرف شده، اقدام می‌شود.

انتهای پیام/