۵۱۲: تیم مستر در مورد همه چیزهایی که باید در مورد تشک و سلامت بدانیدامروز، من با تیم مسترز، پدر پنج فرزند و مالک My Green Mattress، یک شرکت تشک ارگانیک، اینجا هستم. در سال ۲۰۰۷، تیم و همسرش یک محلول خواب ارگانیک برای دختر نوزادشان که از حساسیت های شدید پوستی رنج می برد، ساختند. آنها سپس خط کاملی از تشک های طبیعی، غیر سمی و ارگانیک را راه اندازی کردند که…