۵۴۲: مارک برهن در مورد میکروبیوم دهان، استفاده از فلوراید و چگونگی بهبودی دهان شما


این اپیزود همه چیز در مورد به تعادل رساندن هورمون های شما است، موضوعی که برای ما به عنوان مادر بسیار مهم است. من اینجا با آویوا روم، ماما و گیاه‌پزشک مشهور جهان هستم که اتفاقاً یک دکترای آموزش دیده در دانشگاه ییل و یک پزشک خانواده دارای گواهی هیئت مدیره است. تخصص های او تلفیقی زنان، زایمان و اطفال است. آویوا یک کتاب جدید باورنکردنی دارد…