۵۵۷: جاستین نالت در مورد چگونگی کاهش وزن با خوردن بیشتر و ورزش کمترمن اینجا با دوستم، جاستین نالت، در مورد چگونگی کاهش وزن با خوردن بیشتر و کمتر ورزش هستم. و می‌دانم که ممکن است ایده‌ای احمقانه به نظر برسد، اما او این کار را با هزاران نفر انجام داده است، و من واقعاً می‌خواستم او را به خدمت بگیرم تا برخی از افسانه‌های رایج را که فکر می‌کنم از بین ببرد…