۶ فواید بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف شده ای مصرف کردن گلابی

گلابی صدها سال است کدام ممکن است موجود بوده. این میوه زنگوله تعیین کنید خوب است، این دلیل است است کدام ممکن است معمولا {در سراسر} جهان خورده تبدیل می شود. این میوه خوش ذوق فواید زیادی برای بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف شده دارد. در این متن قصد داریم با توجه به ۶ سود بهزیستی گلابی همراه خود پشتوانه آموزشی صحبت کنیم. برای داده ها تا حد زیادی به شکسته نشده مطلب مراجعه کنید.

۱. پر اجتناب کرده اند چرخ دنده مغذی

اینها بسیاری از گلابی هستند، یادآور D’Anjou، Bosc را انتخاب کنید و انتخاب کنید Bartlett. به معنای واقعی کلمه هستند، بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ نوع اجتناب کرده اند این میوه {در سراسر} جهان انبساط می تنبل. چرخ دنده مغذی حال در گلابی همراه خود ابعاد متداولدر زیر {فهرست شده} است.

• انرژی: ۱۰۱
• کربوهیدرات: ۲۷ خوب و دنج
• مس: ۱۶% خوب ارزش روزانه
• فیبر: ۶ خوب و دنج
• پروتئین ۱ خوب و دنج
• پتاسیم: ۴ نسبت خوب ارزش روزانه
• ویتامین C: 12 نسبت DV
• ویتامین K: 6 نسبت خوب ارزش روزانه

کنار اجتناب کرده اند چرخ دنده مغذی اشاره کردن شده، همین وعده مقدار به سختی نیاسین، پروویتامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فولات را نیز حاضر می دهد. آنها برای انجام صحیح سلول را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ و پوست مفید مهم هستند. جدا از این، گلابی شامل از چرخ دنده معدنی حیاتی یادآور پتاسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مس است.

۲. خوشایند مفید

گلابی سرشار اجتناب کرده اند فیبر محلول را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامحلول است. هر ۲ نوع فیبر موقعیت مهمی در محافظت سلامت روده ممکن است دارند. اساساً فیبرها به ناخوشایند شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دست و پا گیر شدن مدفوع در روده کمک می کنند به همان اندازه مشکلی در حرکت روده نداشته باشید.

منصفانه گلابی متداولشامل حدود ۶ خوب و دنج فیبر است کدام ممکن است ۲۲ نسبت اجتناب کرده اند مقدار فیبر می خواست روزانه هیکل ممکن است را تشکیل می دهد. اگر اجتناب کرده اند یبوست مبارزه کردن می برید، می توانید گلابی بخورید به همان اندازه انبساط میکرو ارگانیسم های مفید را در روده شخصی آسانسور کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسکین قابل توجهی پیدا کنید.

۳. ترکیبات طبیعی مفید

گلابی شامل از ترکیبات طبیعی مفید یادآور آنتوسیانین است. خوردن مشترک این میوه قابل دستیابی است رگ های خونی ممکن است را محکم تر تنبل. این ارائه می دهیم {کمک می کند} به همان اندازه خطر بیماری قلبی را کاهش دهید.

علاوه بر این، اگر گلابی همراه خود منافذ و پوست بی تجربه خوردن کنید، می توانید تخیل و پیش بینی شخصی را افزایش بخشیده هر دو محافظت کنید. هدف آن اینجا است کدام ممکن است همه اینها گلابی شامل لوتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زآگزانتین است کدام ممکن است برای سلامت توجه ممکن است {مفید است}.

۴. خواص ضد التهابی

تحریک منصفانه پاسخ امنیت است، با این حال تحریک مزمن قابل دستیابی است تأثیر عقب کشیدن بر سلامت ممکن است داشته باشد. شناخته شده به عنوان مثال، اگر تحریک تمدید شده مدت معامله با نشود، قابل دستیابی است خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری قلبی را افزایش دهد.

ترکیبات آنتی اکسیدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد التهابی حال در گلابی قابل دستیابی است به کاهش خطر بیماری قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد همراه خود تحریک کمک تنبل. علاوه بر این این میوه سرشار اجتناب کرده اند بسیاری از ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده معدنی یادآور ویتامین K، ویتامین C را انتخاب کنید و انتخاب کنید مس است.

۵. خواص ضد سرطانی

گلابی شامل اسید سینامیک است کدام ممکن است به نبرد همراه خود بسیاری از بیشتر سرطان ها یادآور بیشتر سرطان ها مثانه، بیشتر سرطان ها شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها ریه {کمک می کند}. برخی اجتناب کرده اند تحقیق آرم داده اند کدام ممکن است ممکن است به دفاع کردن در مخالفت با بیشتر سرطان ها تخمدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینه کمک تنبل، این دلیل است است کدام ممکن است خانمها می توانند اجتناب کرده اند مصرف کردن این میوه درآمد ببرند.

۶. کاهش خطر سکته مغزی

بر ایده برخی تحقیق، مصرف کردن گلابی به طور مشترک قابل دستیابی است به کاهش خطر سکته مغزی کمک تنبل. شناخته شده به عنوان مثال، تحقیق ای کدام ممکن است طی ۱۰ سال همراه خود حضور ۲۰۰۰۰ داوطلب تکمیل شد، آرم داد کدام ممکن است مصرف کردن ۲۵ خوب و دنج اجتناب کرده اند این میوه مرغ خطر سکته مغزی را به همان اندازه ۹ نسبت کاهش می دهد.

{به طور خلاصه}، اگر نیاز دارید اجتناب کرده اند تمام این فواید بهزیستی بهره مند شوید، توصیه شده می کنیم گلابی را در این سیستم غذایی شخصی قرار دهید. امیدوارم این کمک تنبل.