مشاغل در فناوری مواد غذایی

مصرف گرایی رو به رشد و سبک زندگی سریع منجر به تقاضای بیشتر برای غذاهای بسته بندی شده و فرآوری شده شده است. چالشی که امروزه اکثر واحدهای فرآوری مواد غذایی با آن روبرو هستند، تولید اقلام غذایی است که حاوی حداقل مقدار مواد شیمیایی و نگهدارنده باشند و در عین حال جذابیت و ماندگاری … ادامه