Medicare از بهار آزمایش‌های خانگی ویروس کرونا را از داروخانه‌ها ارائه می‌کندتریشیا نیومن، مدیر مدیکر در بنیاد خانواده کایزر، یک سازمان سیاست سلامت، گفت: «این یک گام به جلو است، اما هنوز خیلی زود است که بگوییم چقدر آسان خواهد بود که آزمایش‌های رایگان برای افراد مبتلا به Medicare انجام شود. این بستگی به این دارد که چه تعداد داروخانه واجد شرایط شرکت می شوند، اینکه آیا این داروخانه ها و ارائه دهندگان خدمات به همه جوامع خدمات می دهند یا خیر، و همه اینها با چه سرعتی اتفاق می افتد.”