تغییرات حسی بعد از جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) چیست؟ زندگی ایده آل به روش لیپوماتیک | کویتوس

تغییرات حسی بعد از جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) چیست؟ زندگی ایده آل به روش لیپوماتیک | کویتوس


تغییرات در احساس سینه بعد از جراحی کاهش یا افزایش حس است. احتمال تغییرات دائمی در احساس سینه در همه روشها حدود 3 تا 5 درصد است و طبق آمارهای اخیر نیم درصد است و بیشترین درصد تغییرات را می توان در روش برش اطراف هاله مشاهده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*